Ảnh của Tôi
16 Phan Ngọc Tòng P.2, TP.Bến Tre, Vietnam
Tin học - Bến tre - Vi tính - Bến Tre - Laptop Bến Tre - Thiết kế - Hướng dẫn - Sửa chữa Lắp ráp cài đặt - Phục hồi ảnh cũ - Hướng dẫn - Dựng đĩa Phim Nhạc - ảnh Kỹ thuật số - Đồ họa - CD&DVD Soft Driver... Các dịch vụ liên quan đến vi tính tin học. Nơi bạn đến là được. Tin hoc Ben tre tnx -Vi tinh Ben Tre tnx - Tân Nam Xương - Bến Tre tin hoc tnx - Ben Tre vi tính tnx -bentretnx - vitinhtnx

@ Nhận chụp ảnh, quay phim cưới hỏi, sinh nhật, đám tiệc..., tạo album ảnh & CD & DVD kỹ niệm, album nhạc..., đội ngủ nhà nghề với công nghệ studio kỹ thuật số hiện đại. @

 Hướng dẫn và nhận thiết kế: @Film @Ảnh kỹ thuật số + Ra ảnh dựng phim cho máy chụp hình, máy quay phim Kỹ thuật số,các loại camera... máy điện thoại di động

ồ họa @Corel @Photoshop

@Phone: 016.460.460.22

CÁCH TÍNH KIM LÂU - Bàn tay hoang ốc

CÁCH TÍNH KIM LÂU

TỐN
Kim lâu súc
(16)

Không phạm kim lâu
(17)
KHÔN
Kim lâu Thân
Khởi mười tuổi
(18)
CHẤN
Không phạm kim lâu
Khởi bảy mươi
(15)
NGŨ TRUNG
Khởi năm mươi
ĐOÀI
Không phạm kim lâu
Khởi hai mươi
(11)(19)
CẤN
Kim lâu Tử
Khởi sáu mươi
(14)(51)
KHẢM
Không phạm kim lâu
Khởi bốn mươi
(13)
CÀN
Kim lâu Thê
Khởi ba mươi
(12)
Kim lâu gồm có , Kim Lâu Thân kỵ bản thân mình, Kim Lâu Thê kỵ vợ, Kim Lâu Tử kỵ con, Kim Lâu Súc kỵ chăn nuôi gia súc. Các cung phạm kim lâu là Khôn, Càn, Cấn, Tốn, Các cung không phạm là Đoài, khảm, Chấn , Ly, ngũ Trung.
Cách tính như sau:Theo quy luật chuyển cung bát quái, thuận kim đồng hồ, cứ cách một cung phạm Kim lâu thì một cung không phạm kim lâu.nếu bạn nào sáng ý có thể điểm trên bàn tay cũng tính được kim lâu.
  • Mười tuổi khởi tại cung khôn phạm kim lâu Thân, 11 tuổi tại cung Đoài Không phạm, 12 tuổi tại cung Càn phạm kim lâu thê, 13 tuổi tại cung Khảm không phạm, 14 tuổi tại Cấn phạm kim lâu Tử, 15 tuổi tại Chấn không phạm, 16 tuổi tại Tốn phạm kim lâu Súc, 17 tuổi không phạm, 18 tuổi tại Khôn phạm kim lâu Thân, 19 tuổi tại Đoài không phạm.
  • Hai mươi tuổi khởi tại cung Đoài không phạm kim lâu, 21 tuổi tại cung Càn phạm phạm kim lâu Thê, 22 tuổi tại cung Khảm Không phạm kim lâu, 23 tuổi tại Cấn phạm phạm kim lâu Tử, 24 tuổi tại Chấn không phạm kim lâu, 25 tuổi tại Tốn phạm kim lâu Súc, 26 tuổi tại Ly không phạm kim lâu, 27 tuổi Khôn phạm kim lâu Thân, 28 tuổi tại Đoài không phạm kim lâu, 29 tuổi tại Càn phạm kim lâu Thê.
  • 30 tuổi, 40 tuổi, tiếp tục chuyển thuận kim đồng hồ như 10 tuổi và 20 tuổi
  • 50 tuổi khởi tại ngũ trung không phạm kim lâu, 51 tuổi chuyển đến Cấn phạm kim lâu Tử, 52 tuổi Chấn không phạm, tiếp tục chuyển thuận kim đồng hồ.
  • 60 tuổi, 70 tuổi cũng tính chuyển thuận kim đồng hồ trên bát quái như 10 tuổi, 20 tuổi, 30 tuổi, 40 tuổi .
Bàn tay hoang ốc
Muốn cất nhà trước tiên phải coi theo bàn tay này ,mệnh danh là bàn tay hoang ốc
Xin dẫn giải cách coi rất rễ nhớ
(nó gồm 6 chữ như sau)
Nhứt Kiết - Nhị Nghi - Tam Địa sát - Tứ Tấn tài - Ngũ Thọ tử và Lục Hoang ốc . Khi chọn đúng Nhứt Kiết - Nhị Nghi - Tứ Tấn tài thì rất tốt , còn gặp Tam Địa sát - Ngũ Thọ tử - Lục Hoang ốc thì rất xấu không nên xây dựng.
Địa sát ---- Tứ Tấn tài
Nhị Nghi ---- Ngũ Thọ tử
Nhứt Kiết ----- Lục Hoang ốc
Dùng 2 ngón tay trỏ và giữa ra trong đó mỗi ngón có 3 đót tay rồi khởi đầu như vầy:
VD:người muốn cất nhà tuổi là 22 thì đếm 10 (ở Nhứt Kiết ) 20 (ở Nhị Nghi ) 21 (ở Địa sát ) 22 (ở Tứ Tấn tài ). Như vậy 22 tuổi được năm (Tứ Tấn tài) cất nhà được rất tốt.
Cách này nam nữ xem chung và đếm theo chiều thuận của bàn tay trái . Nghĩa là cứ đếm 10 , 20 , 30.... rồi tới tuổi lẻ 31 , 32 , 33 , ............... đếm vòng 6 đốt tay đúng tuổi người coi ngày cất nhà thì dừng lại ,rồi coi vào Nhứt Kiết hay Nhị Nghi .........................


TỐN
Kim lâu súc
(16)

LY
Không phạm kim lâu
(17)
KHÔN
Kim lâu Thân
Khởi mười tuổi
(18)
CHẤN
Không phạm kim lâu
Khởi bảy mươi
(15)
NGŨ TRUNG
Khởi năm mươi
ĐOÀI
Không phạm kim lâu
Khởi hai mươi
(11)(19)
CẤN
Kim lâu Tử
Khởi sáu mươi
(14)(51)
KHẢM
Không phạm kim lâu
Khởi bốn mươi
(13)
CÀN
Kim lâu Thê
Khởi ba mươi
(12)
__________________________________________
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời coi thêm